Rashladni sušači komprimovanog vazduha

Sušač radi na principu prisilnog hlađenja vazduha pomoću rashladnog uređaja usled čega se izdvaja kondenzat iz vazduha Rashladni sušači služe za sušenje komprimovanog vazduha, odnosno za izdvajanje tečne faze iz njega. Tečna faza u komprimovanom vazduhu može da se odrazi na kvalitet rada, koroziju cevi i opreme, te se samim tim smanjuje efikasnost u radu…

Generatori azota

MIDIGAS generatori N2 MIDIGAS je generator azota utemeljen na PSA (Pressure swing adsorption) tehnologiji, odlikuje ga visoka pouzdanost i trenutna isporuka azota na zahtev potrošača. Ovaj uređaj je najisplativiji za srednje i manje potrošnje azota, isporučuje azot protoka od 0,55 do 81 m3/h , čistoće od 10 ppm do 5 % udela zaostalog kiseonika. NITROSource…

Filteri za komprimovani vazduh

Krute čestice, voda i ulje najčešći su zagađivači komprimovanog vazduha prema čijem se udelu komprimovani vazduh može klasifikovati. Norma ISO 8573 je dio ISO sistema normi koje predstavljaju klasifikaciju čistoće komprimovanog vazduha s obzirom na najčešće nečistoće Uklanjanje nečistoća vrši se pomoću filtera različite namene i gradacije. Parker-Domnick Hunter OIL-X EVOLUTION su filteri visoke efikasnosti,…

Adsorpcioni sušači

Sušač radi na principu fizičke adsorpcije, isušivanjem zraka u dve kolone. Koriste se za isušivanje vazduha s veoma malim udelom vlage, isušuju vazduh do temperature tačke rose – 70 °C. Vzduh na izlazu iz sušača visokog je kvaliteta i zadovoljava sve zaheve ISO 8573-1 standarda. Adsorpcioni sušači se koriste u aplikacijama u kojima je neophodno…