Krute čestice, voda i ulje najčešći su zagađivači komprimovanog vazduha prema čijem se udelu komprimovani vazduh može klasifikovati. Norma ISO 8573 je dio ISO sistema normi koje predstavljaju klasifikaciju čistoće komprimovanog vazduha s obzirom na najčešće nečistoće
Uklanjanje nečistoća vrši se pomoću filtera različite namene i gradacije.

Parker-Domnick Hunter OIL-X EVOLUTION su filteri visoke efikasnosti, konstruisani su kako bi se zadovoljili svi zahtevi ISO 8573-1 standarda. Ispitani su u uslovima koji su propisani ISO 12500-1 standardom. Zavisno od klase ISO standarda primjenjuju se različiti modeli OIL-X FILTERA.
Filteri služe za odvajanje nečistoća iz vazduha, proces filtracije je jako važan primenjuje se i pre i posle kompresije vazduha. Filtriranje ulaznog vazduha, smanjuje habanje usisa kompresora uklanjanjem većih čestica. U vazduhu koji je komprimovan može se nalaziti ulje, voda, razne druge čestice prašine, prljavštine i sl. Efikasnost filtera zavisi od vrste, starosti, konstrukcije i radnog stanja kompresora, takođe zavisi i od toga kako se održava sam filter. Filteri se često postavljaju višestepeno u zavisnosti od toga kakvu čistoću komprimovanog vazduha zahteva korisnik. Postoje filteri koji vrše grubu selekciju čestca do onih sa najfinijom ispunom. Vrlo važna osobina filtera je da obezbedi sto manji pad pritiska, prilikom protoka komprimovanog vazduha.

OIL-X EVOLUTION AO

Koalescentni filter koji uklanja mehaničke nečistoće do 1 µm zatim, aerosoli ulja i vode do 0,6 mg/m3. Zsvisno od modela, pogodan je za kapacitete od 22 do 31248 m3/h, najvećeg radnog pritiska do 20 bar.
Testirani i zadovoljavaju uslove u skladu s ISO 12500-1 i ISO 8573-2 standardom.
Dostupan je u verziji sa navojnim priključkom ili prirubnicom

OIL-X EVOLUTION AA

Koalescentni filter koji uklanja mehaničke nečistoće do 0,01 µm zatim aerosoli ulja i vode do 0,01 mg/m3. Zavisno od modela, pogodan je za kapacitet od 22 do 31248 m3/h, najvećeg radnog pritiska do 20 bar-a.
Testirani i zadovoljavaju uslove u skladu s ISO 12500-1 i ISO 8573-2 standardom.
Dostupan je u verziji sa navojnim priključkom ili prirubnicom

OIL-X EVOLUTION ACS

Filter koji uklanja aerosoli ulja i vode do 0,003 mg/m3.
Zavisno od modela, pogodan je za kapacitete od 22 do 31248 m3/h, najvećeg radnog pritiska do 20 bar.
Testirani i zadovoljavaju uslove u skladu sa ISO 8573-5 standardom.
Dostupan je u verziji s navojnim priključkom ili prirubnicom

Tip filteraWSAOAAACS
Vrsta filtracijeKondenzat vodeNečistoće i česticeNečistoće i česticeUljna isparenja
Ukljanja nečistoće (uklj. čestice vode i ulja) -Do 1 mikronaDo 0.01 mikrona-
Maks. ostatak ulja na 21°C (70°F)-0.5mg/m³0.01mg/m³0.003 mg/m³
0.5 ppm(w)0.01 ppm(w)0.003 ppm(w)
Efikasnost filtracije>92%0.999250.999999-
Pad pritiska suvog vazduha-<70 mbar (1.0psi)<70 mbar (1.0psi) <140 mbar (2.0psi)
Neophodna prethodna filtraciona grupa-WS (za separaciju vode)AOAA
Brošura (PDF)