Carbofil / Carbocell služi za apsorpciju zagađenja i mirisa. Može se instalirati za dovodni i izduvni vazduh u stambenim i industrijskim aplikacijama. Zbog jednostavnog modularnog sistema konstrukcije, moguće je jednostavno izgraditi velike filtracione jedinice zašrafljivanjem osnovnih okvira jednih za druge. Ako je potrebno, kontaminacija gasa može biti apsorbovana kroz različite slojeve filtriranja sa različitim vrstama impregniranog uglja. Sa velikim protokom vazduha i  adsorpcionim kapacitetom, mogue se koristiti u različitim područjima primene kao što su aerodromi, komercijalne zgrade, hoteli, proizvodne operacije, restorani, shopping centri, itd. Okviri za montiranje filtera su napravljeni od galvaniziranog i nerđajućeg čelika. Drugačije verzije dostupne su na zahtev

Strukturne osobine
· Sa velikom površinom filtriranja omogućen je nizak pad pritiska
· Ekonomično rešenje za mnoge mirise
· Za jednokratnu upotrebu
· Jednostavna instalacija
· Uklanjanje mirisa i kontrola korozije

Robusna konstrukcija omogućava lako montiranje i uklanjanje
· Dostupan u varijantama adsorpcije i hemisorpcije gasa

EN 779

M5 F7

CARBOFIL

.

Ram: Plastika

FIlterski medijum:  AKTIVNI UGALJ 400g/m2

Filterska površina: 9m2

Četri rigidna “džepa”

Maksimalna temperatura: 50˚C

Relativna vlažnost: 70%

Finalni pad pritiska: 450Pa.

EN 779
M5 F7

CARBOCELL

.

Ram: Plastika

FIlterski medijum:  AKTIVNI UGALJ 400g/m2

Filterska površina: 9m2

Četri rigidna “džepa”

Maksimalna temperatura: 50˚C

Relativna vlažnost: 70%

Finalni pad pritiska: 450Pa.

EN 779
G4

CARBOPAN GSZ

Ram: Metal galvanizovan
FIlterski medijum: AKTIVNI UGALJ sintetički, plisirani

Filterska površina: 9m2

Maksimalna temperatura: 50˚C

Relativna vlažnost: 70%

Finalni pad pritiska: 250Pa.

EN 779
G4

CARBOPAN GSZ

Ram: Metal galvanizovan

FIlterski medijum: AKTIVNI UGALJ Organski, Nasuti

Maksimalna temperatura: 50˚C

Relativna vlažnost: 70%

Finalni pad pritiska: 250Pa.

Ako je potrebno, kontaminacija može biti apsorbovana raznovrsnim slojevima filtracije sa različitim vrstama impregniranog uglja.
G4 preliminarna filtracija neophodna za zaštitu aktivnog uglja.

CARBOCAT

Ram: Metal galvanizovan
FIlterski medijum: AKTIVNI UGALJ Organski,
Maksimalna temperatura: 50˚C
Relativna vlažnost: 70%
Finalni pad pritiska: 200Pa.

Trebalo bi ga zaštititi pomoću filtera kao što su M5 ili M6
Ako je potrebno, gasna kontaminacija može biti apsorbovana različitim filtriranjem. Prethodna filtracija je neophodna za zaštitu aktivnog uglja

• Kertridži se mogu dopuniti sa novim aktivnim ugljem
• Veoma visoka mehanička efikasnost
• CarboCat sa osnovnom pločom i cilindrima od pocinkovanog ili nerđajućeg čelika
• Zamenljivi kertridži mogu se regenerisati
• Jednostavna zamena zahvaljujući bajonetnoj vezi •Mali pad pritiska u skladu sa njegovim visokim performansama