Obrada gasova i proces pakovanja su od ključnog značaja za zaštitu proizvoda i procesa od opasnosti koja bi u suprotnom mogla pogoršati kvalitet proizvoda ili ugroziti zdravlje ljudi.
Sa posebnim stručnim pristupom u tehnologiji sterilnog gasa, Tehnocon filter nudi efikasna i pouzdana rešenja za filtraciju  gasova i vodene pare u prehrambenoj industriji, farmaceutskoj industriji, hemijskoj industriji itd.

Nudimo veliki raspon proizvoda za filtraciju gasa, komprimovanog vazduha,  vodene pare i azota koji su dizajnirani su da omoguće optimalne operativne performanse štiteći kvalitet proizvoda, ujedno i smanjujući troškove proizvodnje.

Filteri za vazduh / gas

Postoji sve veća potražnja u industriji hrane i pića za sterilnim vazduhom i sterilnim inertnim gasovima koji se mogu koristiti za aplikacije koje su u direktnom ili indirektnom kontaktu sa proizvodom.

Veoma je važno da kada god gasovi dodju u kontakt sa proizvodnom ili procesnom opremom, svaka mikrobiološka kontaminacija bude uklonjenena kako bi se garantovala sigurnost procesa i proizvoda.

Tank Vent filteri

U većini sistema,  rezervoari su zapečaćeni. Zato je potrebno pravino proceniti veličinu odzračnog filter sistema. Sistem filtera koji prekomerno ograničava protok vazduha u rezervoar i iz njega može dovesti do prevelikog pritiska rezervoara (moguća oštećenja zaptivača) ili stvaranja vakuma u ​​rezervoaru (kolaps potencijalnog rezervoara). Tehnocon filter ima dugogodišnje iskustvo u projektovanju filtriracionih sistema i može vam pomoći da dizajnirate svoj sistem kako biste izbegli takve probleme.

Filtriracija vodene pare

Vodena para može biti  u direktnom ili indirektnom kontaktu sa proizvodom i procesnim linijama u mnogim delovima postrojenja. Kvalitet vodene pare zavisi od načina proizvodnje, dodatnih aditiva, stanja sistema za razvod pare i povrata kondenzata. U prehrambenoj industriji vodena para koja je u kontaktu sa proizvodom ili procesnim linijama mora odgovarati kvalitetu “culinary grade“ t.j. mora biti filtrirana filterima finoce 1µm (zaustavljanje cestica korozije).

Filtracija komprimovanog vazduha

Komprimovani vazduh može biti  u direktnom ili indirektnom kontaktu sa proizvodom i procesnim linijama u mnogim delovima postrojenja. Kvalitet komprimovanog vazduha zavisi od načina proizvodnje (uljni – bezuljni kompresori), ali i od kvaliteta razvoda komprimovanog vazduha. U prehrambenoj industriji komprimovani vazduh koji je u kontaktu sa proizvodom ili procesnimlinijama mora odgovarati standardu ISO8573.1 (odstranjene kapi ulja i vode, uljne magle i cestice).

AZOT

Generator azota – uredaj za proizvodnju gasovitog azota iz komprimovanog vazduha. Azot je najkvalitetniji i najzastupljeniji industrijski gas u procesima inerti zacije procesa. Generator azota pruža mogucnost proizvodnje azota na licu mesta i njegove dalje primene u proizvodnim procesima. Azot se primenjuje u prehrambenoj industriji za inertizaciju procesa i pakovanja raznovrsnih proizvoda u modifikovanoj atmosferi. Inertna atmosfera ima mnogobrojne prednosti : produžava vek trajanja proizvoda, zadržava ukus, svežinu, izgled proizvoda kao i formu ambalaže. Višegodišnje iskustvo kompanije TCF i ugrađeni sistemi u kompanijama Marbo,13. Jul Plantaže i mnogim drugim kompanijama, svrstavaju nas u lidere u distribuciji i održavanju generatora azota na domacem tržištu.