Filtracija vina je važan deo procesa koji osigurava kvalitet vina i mikrobiološku stabilnost. Tehnocon filter može da vam pomogne u celoj operaciji da inteligentno i efikasno rešavate probleme kako bi ste obezbedili konzistentno, visokokvalitetno vino, smanjili ukupne troškove i oržavali kvaliteta vašeg proizvoda.

Vinarstvo danas predstavlja kombinaciju vekovima stare tradicije i moderne nauke i tehnologije. Čestice, kvasac, kristali i bakterije, mogu negativno uticati na kvalitet vina. Filtracija se uveliko koristi u proizvodnji vina za uklanjanje ovih zagađivača.

 

Kao ustaljen nacin filtracije vina, koriste se ramski (plocasti ) filteri. Korišcenje ramskih filtera ima niz nedostataka: ploce osetljive na naprezanja, teška zamena neispravnih ploca, problemi sa zaptivanjem filtera… Kompanija Tehnocon Filter je razvila NAPLAVNI filter kojim je potisnuta upotreba ramskih filtera. Suština ovog filtera je u korišcenju cilindricnih filtracionih sveća od inoksa sa trapezno namotanom žicom koji sluze kao nosač za naplavni sloj(kiselgur). Ovi elementi  su veoma izdržljivi i imaju jako dug radni vek (praktično neograničen). Pouzdanost rada i kvalitet filtracije je znatno povećana, a problem sa zaptivanjem rešen. Čišcenje filtera i priprema za novi radni ciklus je znacajno pojednostavljena.

Trap filteri se koriste nakon Naplavnog filtera da bi zaustavili eventualan prodor čestica naplavnog sloja u dalji process.

Mikrobioloski sterilni filteri  se koriste za“Sterilizaciju” koja je krajnja mikrobiološka stabilizacija vina pre flaširanje. Za uklanjanje kvasaca i štetnih mikro-organizama se  koristi mikroporozna polimerna membrana. Veličina pora na membrani se pažljivo kontroliše, veličina 0,65 µ m ili 0,45 µ m je odgovarajuća za “sterilizaciju” vina. Filter se postavlja što je bliže moguće punjaču da bi se smanjio rizik naknadne kontaminacije u cevovodu između filtera i punjača. Vino koje dolazi na “sterilnu” filtraciju je oslobođeno čestičnih primesa korišćenjem filtera sa dijatomejskom zemljom, filter ploča i filter patrona za predfiltraciju.

Neke od aplikacija u kojima se koriste nasi proizvodi su:

 • Naplavna filtracija
 • Stabilizacija vina
 • Trap filtracija
 • Uklanjanje kristala
 • Podešavanje filtrabilnosti
 • Sterilizacija
 • Napojna voda
 • Vodena para
 • Sterilna voda
 • CIP priprema
 • Procesni gasovi
 • Prečišćavanje CO2
 • Proizvodnja N2

 

Karakteristike i prednosti filtracije vina sa našim proizvodima:

 • Optimalne karakteristike za širok spektar aplikacija
 • Konstrukcija od inertnih materijala
 • Zanemarljiv uticaj na boju i  organoleptičke osobine
 • Filterske sveće se mogu više puta regenerisati i sanitizovati
 • Veća propusna moć  kao rezultat produženog radnog veka
 • Smanjeni troškovi filtracije
 • Produžen interval  izmedju dve zamene filterskih sveća