Farmaceutski i biofarmaceutski filteri vode

Sistemi za vodu koji se koriste za proizvodnju farmaceutskih proizvoda uključuju višestruke korake obrade, uključujući filtraciju. Procesi filtracije mogu uključivati filtraciju čestica i predfiltraciju sistema, trap filtraciju, filtere za odzraku rezervoara, filtere za kontrolu bakterija i filtere za sterilizaciju..

Filtriranje čestica i sistemska predfiltracija

Uklanjanje sedimenta i drugih suspendovanih čestica je od ključnog je značaja za efikasan i ekonomičan rad bilo kog sistema membranskih filtera. Izvodi se pomoću dubinskih filtracionih medijuma, početni filteri za trap filtraciju i predfilteri koji čuvaju performanse RO membrane mogu smanjiti frekvenciju čišćenja RO membrane.

Trap Filtracija

Obrađena procesna voda često prolazi kroz rezervoare koji sadrže prah aktivnog uglja koji mogu oslobađati male čestice. Filterske ispune za omekšavanje i dejonizaciju sadrže smole koje mogu  osloboditi male čestice u dalji proces. U oba slučaja,  trap filteri se koriste za zarobljavanje čestica i sprečavanje kontaminacije u sledecim fazama procesa. Opet, dubinski flteri se najčešće koriste za ovu funkciju.

Redukcija bakterija i sterilizacija

Odmah nakon bilo kakvog sistema reversne osmoze ili dejionizacionih rezervoara, membranski filteri mogu biti instalirani kako bi se zarobile bakterije koje mogu rasti u sistemu RO i koje zatim prelaze u dalji tok. Budući da se hlor mora ukloniti iz vode koja ulazi u većinu RO sistema, nema zaštite od rasta bilo kakvih mikroorganizama ,tako da se oni mogu raymnožavati i  kontaminirati dalje procese.

Filteri za smanjenje broja bakterija u sistemu ili uklanjanje svih bakterija (sterilizacija) mogu se instalirati na različitim aplikacijama u farmaceutskoh proizvodnji. Najčešće instalacije su filteri na početku distributivne linije ili na mestu korišćenja vode za injektiranje ili prečišćenu vodu. Voda za pranje ili voda za ispiranje može takođe biti podvrgnuta procesu sterilizacije.

Tank Vent filteri

Kontrolisanje kontaminacije, bafera, gotovih farmaceutskih rastvora ili sastojaka proizvoda u skladištenju je kritičan proces. Vazduh oko rezervoara je pun vazdušnih bakterija i drugih organskih zagađivača i čestica koji mogu štetiti vašim procesima ili gotovim proizvodima.