Filtracija procesnih gasova

Sprečavanje kontaminacije tečnosti, rastvora ili procesne vode dok su u rezervoaru od ključnog je značaja za kvalitet vaših gotovih proizvoda.

Dodavanje tečnosti u rezervoar istiskuje vazduh van, baš kao što pražnjenje rezervoara uvlači spoljašnji vazduh u njega. Pošto je vazduh oko tenkova pun bakterija, spora plesni, prašine i drugih zagađivača, filteri se koriste da spreče te zagađivače da dođu do tečnosti.

Tank Vent filteri

U većini sistema,  rezervoari su zapečaćeni. Zato je potrebno pravino proceniti veličinu odzračnog filter sistema. Sistem filtera koji prekomerno ograničava protok vazduha u rezervoar i iz njega može dovesti do prevelikog pritiska rezervoara (moguća oštećenja zaptivača) ili stvaranja vakuma u ​​rezervoaru (kolaps potencijalnog rezervoara). Tehnocon filter ima dugogodišnje iskustvo u projektovanju filtriracionih sistema i može vam pomoći da dizajnirate svoj sistem kako biste izbegli takve probleme.

Filtracija procesnih gasova

Ponekad nije dozvoljena normalna atmosfera da kontaktira proizvod bilo u procesu ili u završnom pakovanju. Ovo se radi ako kiseonik može podstaći rast neželjenih organizama ili izazvati oksidaciju proizvoda koji utiče na kvalitet ukusa. Normalni vazduh se može zameniti u rezervoarima i / ili tankovima sa procesnim gasovima – uglavnom azotom, ugljen dioksidom ili kombinacijom. Pošto se tankovi popunjavaju, u posudu se ubrizgava „plašt“ procesnog gasa kako bi se zamenio vazduh pre zatvaranja rezervoara.

Sva filtracija procesnog gasa vrši se pomoću hidrofobnih filterskih membrana. Budući da je hidrofobna, membrana sprečava kapljice vode od sakupljanja i vlaženja membrane, što bi blokiralo protok vazduha ili gasa. Ovo može dovesti do kolapsa rezervoara ili sprečiti rasipanje vazduha u tankovima i ugroziti kvalitet proizvoda. Filteri sa veličinama poreta od 0.22mm obično se koriste zbog njihove sposobnosti blokiranja bakterija.

Filtriracija vodene pare

Vodena para može biti  u direktnom ili indirektnom kontaktu sa proizvodom i procesnim linijama u mnogim delovima postrojenja. Kvalitet vodene pare zavisi od nacina proizvodnje, dodatnih aditiva, stanja sistema za razvod pare i povrata kondenzata. U prehrambenoj industriji vodena para koja je u kontaktu

sa proizvodom ili procesnim linijama mora odgovarati kvalitetu “culinary grade“ t.j. mora biti filtrirana filterima finoce 1µm (zaustavljanje cestica korozije).

Tehnocon filter će raditi sa vama kako biste dizajnirali, izgradili i instalirali ekonomični sistem koji daje rezultate koji su vam potrebni.