Fini filteri pomažu u očuvanju zagađenja vazduha od fine prašine, dima, pare, polena i bakterija. Koristi se kao predfilter za HEPA i ULPA filtere u sistemima za klimatizaciju i čistim sobama.

M5 M6 F7 F8 F9
MULTIBAG PR

Ram: plastika 25mm
Filterski medijum: Rigidna sintetika
Maksimalna radna temperatura: 80˚C
Relativna vlažnost: 100%
Finalni pad pritiska: 450Pa.

MGT džepni filtri serije MULTIBAG PR
Filteri se koriste u klimatizacionim jedinicama kao drugi stepen ili finalna filtracija. Razmaci između džepova osiguravaju ravnomerni protok, kao i ravnomernu distribuciju prašine kroz celi filter.
Veliki protok, velika filterska površina i mali inicijalni pad pritiska

M5 M6 F7 F8 F9
MULTIBAG GS/GF

Ram: Galvanizovan metal 25mm
Filterski medijum: sintetika/stakleno vlakno
Maksimalna radna temperatura: 80˚C-90˚C
Relativna vlažnost: 100%
Finalni pad pritiska: 450Pa.

MGT džepni filtri serije MULTIBAG GS/GF
Filteri se koriste u klimatizacionim jedinicama kao drugi stepen ili finalna filtracija. Razmaci između džepova osiguravaju ravnomerni protok, kao i ravnomernu distribuciju prašine kroz celi filter.
Veliki protok, velika filterska površina i mali inicijalni pad pritiska.
Niski troškovi održavanja.

EN 779-2002-2012 M5 M6 F7 F8 F9
MINIPAN

Ram od plastike ili metala
Filterski medijum: mikro staklena vlakna”hot melt”.
Maksimalna radna temperatura: 80˚C
Relativna vlažnost: 100%
Finalni pad pritiska: 450Pa.

Fini filteri pomažu u očuvanju zagađenja vazduha od fine prašine, dima, pare, polena i bakterija. Koristi se kao predfilter za HEPA ULPA filtere u sistemima za klimatizaciju i čistim sobama.

EN 779-2002-2012 M5 M6 F7 F8 F9

MULTICELL

Ram: Galvanizovan metal/plastika
Filterski medijum: mikro staklena vlakna”hot melt”.
Maksimalna radna temperatura: 80˚C
Relativna vlažnost: 100%
Finalni pad pritiska: 450Pa.
Visok protok vazduha, nizak početni pad pritiska

EN 779-2002-2012 M6 F7 F8 F9

MULTIFIL

Plastični ram
Filterski medijum: Stakleno vlakno ”hot melt”
Filtracioa površina:18-30m2
Maksimalna radna temperatura: 80˚C
Relativna vlažnost: 100%
Finalni pad pritiska: 450Pa.-1000Pa.
Za visoko efikasnu filtraciju vazduha
Čvrsta struktura pruža preciznu filtraciju
V povećana površina, visoki protok, nizak početni pad pritiska
Veoma dug rok trajanja
Pogodni za gasne turbine i kompresore.

EN 779-2002-2012 M5 M6 F7 F8 F9

MULTITUR

Plastični ram
Filterski medijum: Stakleno vlakno “hot melt”
Filtracioa površina:21-30m2
Maksimalna radna temperatura: 80˚C
Relativna vlažnost: 100%
Finalni pad pritiska: 450Pa.-1000Pa.
Za visoko efikasnu filtraciju vazduha
Čvrsta struktura pruža preciznu filtraciju
V povećana površina, visoki protok, nizak početni pad pritiska u odnosu na standardne džepne filtere veoma dug rok trajanja
Pogodni za gasne turbine i kompresore.

EN 1822
E10 E11 E12 H13

MULTIFIL HE

Plastični ram
Filterski medijum: Stakleno vlakno “hot melt”
Filtraciona površina:24-32m2
Maksimalna radna temperatura: 80˚C
Relativna vlažnost: 100%
Finalni pad pritiska: 450Pa.-1000Pa Za visoko efikasnu filtraciju vazduha
Čvrsta struktura pruža preciznu filtraciju
V povećana površina, visoki protok, nizak početni pad pritiska u odnosu na standardne džepne filtereVeoma dug rok trajanja
EPA-HEPA filteri za apsolutnu filtraciju vazduha
Sistemi ventilacije za čistu sobu
Koriste se u mikroelektronici, prehrambenoj industriji, fotografiji, data centrima, bolnicama, industriji medicinske opreme itd.

EN 779-2002-2012 M5 M6 F7 F8 F9

MULTI AS

Ram: Galvanizovan metal
Filterski medijum: mikro staklena vlakna papir
Maksimalna radna temperatura: 80˚C
Relativna vlažnost: 100%
Finalni pad pritiska: 450Pa.-1000Pa.

Pogodan za aplikacije visokog protoka.

Nizak početni pad pritiska.