Sedište kompanije:

Bulevar Maršala Tolbuhina 22/14
11070 Novi Beograd
Srbija

Kontakt telefoni:

+381 11 311 4042 (tel – fax)
+381 64 823 3229