Mobilni naplavni filter je prvenstveno namenjen filtraciji sazrelog – odležalog vina, ali se može koristiti (primenom adekvatne dijatomejske zemlje) i za filtraciju mladog vina. Nivo automatizacije sistema se prilagođava zahtevima kupca. Sistem može biti potpuno ručno upravljan sa vizuelnom kontrolom kvaliteta filtracije (preko ulazne i izlazne laterne). Moguća je sa druge strane potpuna automatizacija toka filtracije ugradnjom industriskog računara (PLC-a) koji omogućuje i daljinsko upravljanje radom filtera (računarom iz kancelarije, mobilnim telefonom, …). Kod automatizovanih filtera kvalitet filtracije se meri pomoću elektronskih merača mutnoće, čime je potpuno obezbeđen izlazni kvalitet proizvoda, u slučaju narušenja integriteta naplavnog sloja uređaj automatski vrši recirkulaciju vina i pojačava doziranje kiselgura dok se naplavni sloj u potpunosti ne regeneriše, i dok se kvalitet filtrata ne digne na traženi nivo.

Kao opcija se može isporučiti uređaj sa ručnim ili poluautomatskim upravljanjem koji se kasnije može automatizovati do najvišeg nivoa.

Za filtraciju se mogu koristiti sva naplavna sredstva predviđena za rad na svećastim naplavnim filterima. Ukoliko vaši tehnolozi nemaju dovoljno iskustva u radu sa naplavnim filterima, kupovinom našeg uređaja dobijate mogućnost potpune obuke i usavršavanja kadrova u domenu naplavne filtracije i korišćenja dijatomejske zemlje na svećastim naplavnim filterima.

Kapacitet, gabariti i ostale karakteristike uređaja se mogu prilagoditi  posebnim zahtevima kupca.

Za sve dodatne informacije budite slobodni da nas kontaktirate.

TIPFILTERSKA POVRŠINA (m2)PRIKLJUČNE SPOJNICE (NO)PREČNIK KUĆIŠTA FILTERA (NO)NOMINALNI PROTOK (m3/h)GABARITNE MERE SISTEMA a/b/h(m)TEŽINA UREĐAJA (kg)
MNF 11322502.51.0 / 0.6 / 1.2~100
MNF 224035051.2 / 0.8 / 1.5~200
MNF 555045012.51.6 / 1.1 / 1.8~350
MNF 8865600201.8 / 1.3 / 2.1~650
MNF 121280750302.4 / 1.8 / 2.4~800