NazivFilterski materijalTipične aplikacijeKarakteristike
Fulflo
Honeycomb
PamukPredfilter za membraneŠirok spektar medija pruža izvrsnu kompatibilnost sa različitim organskim rastvaračima, naftom i biljnim uljima
PolipropilenPredfilter za reversnu osmozuKertridži dostupni u više dužina i kompatabilni sa većinom kućišta
Rayon oksidacioni agensi Neprekidna geometrija namotaja namotaja omogućava konzistentnost performansi
Stakleno vlaknonaftna ulja Pamučni, raion, polipropilenski, najlon i poliesterski materijali suodobreni od FDA kao prihvatljivi za kontakt sa hranom i pićem
Poliester KoncentratiDostupne su različite opcije O-prstena i završnih kapica
Uklanjanja nečistoće pri nominalnoj efektivnosti od 90% od 0.5μm do 150μm. Rastvarači tečnosti
Amino kiseline
voda
Organske kiseline i rastvarači
Brošura Fulflo Honeycomb (PDF)
NazivFilterski materijalTipične aplikacijeKarakteristike
PEPLYN HDPolipropilenRO zaštita membraneGustina vlakana i povećana dubina doprinosi većem kapacitetu zadržavanja nečistoća
3 - 22 mikronaBistrenjeIdealni za procese sa velikim protocima
apsolutno
T rap filtracija
Brošura Peplyn HD (PDF)
NazivFilterski materijalTipične aplikacijeKarakteristike
PEPLYN HAPolipropilenBistrenjeGustina vlakana doprinosi većem kapacitetu zadržavanja nečistoća
1 – 125 mikronaTrap filtracijaOptimizovana konfiguracija plisea omogućava maksimalno efikasno kontra ispiranje
apsolutnoProduženi kontakt sa hemijomOtpornost na široki spektar hemije
Brošura Peplyn HA (PDF)
NazivFilterski materijalTipične aplikacijeKarakteristike
PREPOR GFStakleno vlaknoBistrenjeVelika poroznost staklenog mikrovlakna obezbeđuje veliki kapacitet zadržavanja nečistoća
0.6 - 10 mikronaViskozne tečnostiVeći specifični protok u odnosu na polipropilen rezultira manjim padom pritiska čak i kod viskoznih tečnosti
apsolutno
Brošura Prepor GF (PDF)
NazivFilterski materijalTipične aplikacijeKarakteristike
Tcf SFPoliester 50-80μmŠećerni sirupiSF, nije samo najbolji izbor za dobru zaštitu membranskih filtera, velika površina filtera garantuje zadržavanje nečistoća i
Polipropilen 1-25μmTrap filtracija u pivarama Dostupan je širok izbor filterskih medijuma kako bi bio pogodan za više procesnih aplikacija.
Borosilikat 0.6-1μmFiltriranje i / ili predfiltriranje vina
Voda za pranje
Filtriranje mleka
Demineralizovana voda
Tečnosti ultrazvučnih sistema za čišćenje
Ventilacija rezervoara
Vlaga u vazduhu
Brošura TCF SF (PDF)
NazivFilterski materijalTipične aplikacijeKarakteristike
PREPOR GPStakleno mikrovlakno/Polipropilen 0.5 - 1.5 mikrona stabilizovanUklanjanje kvascaVelika poroznost kompozitnog materijala od staklenog mikrovlakna i polipropilena
Smanjenje broja mikroorganizamaVisoka efikasnost uklanjanja štetnih mikroorganizama i kvasaca
Podešavanje filtrabilnostiPoboljšava filtrabilnost
Zaštita membrane
Brošura Prepor GP (PDF)
NazivFilterski materijalTipične aplikacijeKarakteristike
PREPOR PPPolipropilen 0.5 - 1.5 mikrona stabilizovanUklanjanje kvascaSmanjuje broj štetnih mikroorganizama i kvasaca
Smanjenje broja mikroorganizamaRobusna, hemijski inertna konstrukcija za dug radni vek pri agresivnim metodama čišćenja - regeneracije
Podešavanje filtrabilnostiPoboljšava filtrabilnost
Zaštita membrane
Brošura Prepor PP (PDF)
NazivFilterski materijalTipične aplikacijeKarakteristike
PREPOR NGPolipropilen 0.5-1 mikrona stabilizovanPotpuno uklanjanje kvasca i redukcija bakterijaEfektivna kontrola čistoće i mikrobiološke stabilnosti
Mehanički čvrsta I hemijski rezistentna polipropilenska konstrukcija dizajnirana za hemijski CIP I kontraispiranjePovećan kapacitet filtracije
Povećan radni vek uz redovnu regeneraciju CIP-om
Brošura Prepor NG (PDF)
NazivFilterski materijalTipične aplikacijeKarakteristike
PROCLEAR GFStaklena vlakna 0.6-10 mikronaIdealni za klarifikaciju i predfiltraciju u farmaceutskoj proizvodnjiOdlicno zadrzavanje nečistoća
Veliki zivotni vek uz maksimalnu iskorišćenost
MURUS i DEMICAP mogu biti gama-ozračeni i autoklavirani
Brošura Proclear GF (PDF)
NazivFilterski materijalTipične aplikacijeKarakteristike
PROCLEAR GPStaklena vlakna/ polipropilen 0.5-0.6 mikronaPogodan za smanjenje velikog broja mikroorganizama i fino predfiltriranjeDvoslojni filterski medijum- povećan kapacitet i sigurnost
farmaceutskih fluida i idealni su za aplikacije sa velikom kontaminacijom Maksimizira zadrzavanje radi protekcije sterilnih filtera
Idealni za fluide koji se otežano filtriraju
Brošura Proclear GP (PDF)
NazivFilterski materijalTipične aplikacijeKarakteristike
PROCLEAR PPPolipropilen 0.6-100 mikronaProclear PP filteri su dizajnirani za širok spektarOdgovarajuća gustina polipropilenskog medijuma za veliki kapacitet
predfiltrationih procesa u proizvodnji farmaceutskih preparataEkstremno robusni da izdrže agresivne uslove
a posebno su pogodne za aplikacije gde je hemijskaKonstruisani potpuno od polipropilena
kompatibilnost problem
Brošura Proclear PP (PDF)