Sušač radi na principu prisilnog hlađenja vazduha pomoću rashladnog uređaja usled čega se izdvaja kondenzat iz vazduha

Rashladni sušači služe za sušenje komprimovanog vazduha, odnosno za izdvajanje tečne faze iz njega. Tečna faza u komprimovanom vazduhu može da se odrazi na kvalitet rada, koroziju cevi i opreme, te se samim tim smanjuje efikasnost u radu i povećava cenu održavanja. Stoga je potrebno posebno obratiti pažnju na sisteme za sušenje, kako bi kvalitet vazduha bio zadovoljavaljući. Kompresor sabija gas, takvim procesom povećava pritisak gasa, proporcionalno mu povećavajući i temperaturu. Tako zagrejan gas prolazi kroz rashladni sušač, gde dolazi do kontatka hladnijeg i toplijeg fluida. Usled kontakta javlja se kondenzacija tj. dolazi do procesa sušenja vazduha. Na ovaj način se kondenzuje velika količina tečnosti, koja se odvaja i dalje tretira

StarlettePlus-E

Izdvaja velike količine vlage iz komprimovanog vazduha uz niske troškove rada i mali pad pritiska.
Uređaj je moguće nadzirati na daljinu i koristi pametni sistem uštede energije, svi uređaji rade sa rashladnim plinom R407C.
Zavisno od modela, pogodan je za protoke vazduha do 7,15 m3/min, rashladnog učinka do 0,69 kW, temperature tačke rose do 3 °C

PoleStar Smart

Izdvaja velike količine vlage iz komprimovanog vazduha uz niske troškove rada i mali pad pritiska.
Uređaj je moguće nadzirati na daljinu i koristi pametni sistem uštede energije, svi uređaji rade sa rashladnim plinom R407C .
Zavisno od modela, pogodan je za protoke vazduha do 180 m3/min, rashladnog učinka do 16 kW, temperature tačke rose do 3 °C.