NazivMaterijalTipične aplikacijeKarakteristike
PEPLYN AIRPolipropilen
1-25 mikrona
Ulazni gas u industriji vrenja, kao zaštita sterilnih filtera, u kojoj je poželjan polipropilen medijum

Kao zaštita za sterilne filtere u sistemima izduvnih gasova

Ventilacija

Sistem gde se očekuje visok nivo čestičog zagađenja
Ekonomična predfiltracija

Apsolutna mikronaža od 1 do 25 mikrona

Veliki protok i dug zivotni vek

Mogućnost sterilizacije filtera parom

Gustina medijuma osigurava odlično zadržavanje čestica

Nepropuštanje čestica čak i pri fluktuaciji pritiska u sistemu
Brošura (PDF)
NazivMaterijalTipične aplikacijeKarakteristike
HIGH FLOW PREPOR GFAStaklena vlakna
1 mikron
Filter velikog kapaciteta od staklenih vlakana specijalno dizajniran za uklanjanje rasutih čestica iz komprimovanog vazduha i gasova.

Intenzivno se koristi za predfiltraciju u suvim sistema komprimovanog vazduha i pruža odličnu zaštitu finalnim sterilnim filterima.
Velika filterska povšina medijuma

Izuzetno veliki protok uz mali pad pritiska

Pouzdana i efikasna zaštita za finalne sterilne filtere

Toplotno stabilizovane komponente omogućavaju rad pri višim temperaturama
Brošura (PDF)
NazivMaterijalTipične aplikacijeKarakteristike
HIGH FLOW TETPOR H.T.Produženi politetrafloretilen
(PFTE)
Filterski ulošci za sterilizaciju gasa obezbeđuju performanse bez premca u procesnoj industriji u aplikacijama gde je neprekidan rad ketridža do 100°C (212°F) uslov

Aplikacije uključuju specifične biološke fermentacije koje
koriste visoke ulazne temperature vazduha i zagrevane ventilacione filtere na rezervoarima čiji sadržaji su na povišenim temperaturama> 80 ° C npr VFI cisterne
Dug zivotni vek čak i pri temperaturama od 100 °C

Osigurana bezbednost od mikroorganizama zbog apsolutne filtracije

Unutrašnje jezgro od nerđajućeg čelika

Mogućnost sterilizacije parom do 142 °C

Izuzetno veliki protok uz mali pad pritiska

Kertridži koriste hidrofobnu, ekspandiranu PTFE membranu koja je označena kao sterilizirajuća klasa u tečnosti u skladu sa ASTM F838-05.
Ovo osigurava uklanjanje svih vazdušnih bakterija, virusa i bakteriofaga.
Brošura (PDF)