Sušač radi na principu fizičke adsorpcije, isušivanjem zraka u dve kolone. Koriste se za isušivanje vazduha s veoma malim udelom vlage, isušuju vazduh do temperature tačke rose – 70 °C. Vzduh na izlazu iz sušača visokog je kvaliteta i zadovoljava sve zaheve ISO 8573-1 standarda.

Adsorpcioni sušači se koriste u aplikacijama u kojima je neophodno da komprimovani vazduh ima nisku tačku rose (-25, -40, -70 °C), odnosno, da ima manje vlage u sebi.

U zavisnosti od kapaciteta, u ponudi imamo adsorpcione sušače Parker Domnick Hunter “Pneudri Midas”, manjeg kapaciteta, idealne za instaliranje u proizvodnji uz samu mašinu, Parker Zander “Pneudri MX” za velike kapacitete i seriju “CDAS” i “OFAS”, adsorpcione sušače srednjeg kapaciteta kod kojih se u paketu sa sušačem dobija i odgovarajuća filtracija komprimovanog vazduha.

Za sušače većih kapaciteta i visokih pritisaka molimo Vas da dodatne informacije potražite od inženjera Tehnocon filtera.

Parker Pneudri MXLE ADVANTAGE

Modularan adsorpcioni sušač najvećeg kapaciteta. Koristi vakuum pumpu pri regeneraciji, čime može postići do 17 % veći kapacitet isušenog vazduha. Zvisno od modela, pogodan je za isušivanje komprimovanog vazduha do temperature tačke rose – 70 °C ili -40 °C, kapaciteta do 2040 m3/h @ 7 bar. U skladu je sa zahtevima ISO 8573-1:2010, FDA Title 21i EC1935-2004 standarda, testiran prema ISO 7183 standardu.

Brošura (PDF)

Parker Pneudri MX7

Modularan adsorpcioni sušač najvećeg kapaciteta, kompaktnih dimenzija i visoke efikasnosti. Zavisno od modela, pogodan je za isušivanje komprimiranog vazduha do temperature tačke rose – 70 °C ili -40 °C, kapaciteta do 2040 m3/h @ 7 bar. U skladu je sa zahtevima ISO 8573-1:2010 standarda.

Brošura (PDF)

Parker Pneudri MIDIplus

Adsorpcioni sušač Parkerovog proizvodnog programa srednje veličine, kompaktnih dimenzija i visoke efikasnosti. Zavisno od modela, pogodan je za isušivanje komprimovanog vazduha do temperature tačke rose – 70 °C ili -40 °C, kapaciteta do 299 m3/h @ 7 bar. U skladu je sa zahtevima ISO 8573-1:2010 standarda.

Brošura (PDF)

Parker Pneudri MiDAS

Najmanji sušač proizvodnog programa Parker, izuzetno kompaktnih dimenzija, jednostavne ugradnje, kontrole i održavanja. Zavisno od modela, pogodan je za isušivanje komprimovanog vazduha do temperature tačke rose – 70 °C ili -40 °C, kapaciteta do 34 m3/h @ 7 bar. U skladu je sa zahtevima ISO 8573-1:2010 standarda.

Brošura (PDF)