Mini pivare

Mini(Craft)-pivara je postrojenje koje proizvodi pivo, a koje se obično prodaje u ugostiteljskom objektu, odnosno restoranu u kom se nalazi. Alternativno tome su male pivare u kojima se pivo proizvodi pa se distribuira kupcima punjeno u burad ili staklene boce. Mini-pivara zove se zbog kapaciteta i specifičnog načina proizvodnje piva  u odnosu na klasičnu –industrijsku…

Filteri za paru

NazivMaterijalTipične aplikacijeKarakteristike STEAM Filter CartridgesNerđajući čelik 316l Sinterovani 1- 100 mikrona Plisirani 1- 100 mikronaProcesna para Culinary Steam (3A Standard 609-03) Čista para (farmaceutska industrija)Izuzetno veliki protoci Dostupno u mikronaži od 1 mikron koja služi za prehrambenu industriju u dodiru sa proizvodom Veliki kapacitet zadržavanja čestica

Filteri za boje i mastila

Dokazani proizvodni program Parker Domnick Hunter i iskustvo u industriji mastila, boja i specijalnih premaza omogućavaju nam da u svakom koraku proizvodnog procesa zadovoljimo specifikacije kvaliteta koje zahteva kupac. Najkritičniji proces u svakoj proizvodnji mastila je zaštita kvaliteta finalnog proizvoda. Filtriranje je ključ za osiguranje da je mastilo oslobođeno velikih čestica, gela i aglomerata, da…

Filteri za gas

NazivMaterijalTipične aplikacijeKarakteristike PEPLYN AIRPolipropilen 1-25 mikronaUlazni gas u industriji vrenja, kao zaštita sterilnih filtera, u kojoj je poželjan polipropilen medijum Kao zaštita za sterilne filtere u sistemima izduvnih gasova Ventilacija Sistem gde se očekuje visok nivo čestičog zagađenjaEkonomična predfiltracija Apsolutna mikronaža od 1 do 25 mikrona Veliki protok i dug zivotni vek Mogućnost sterilizacije filtera…

Filteri za hidrauliku

Tehnocon filter se bavi proizvodnjom i remontom filtera za vazduh, ulje, gorivo, hidrauliku, separatora vijačnih kompresora, izdvajača vlage i uljnih para iz komprimovanih gasova, filtera za građevinsku industriju, prehrambenu industriju, hemijsku industriju, farmaceutsku industiju, metalsku i elektro industriju, grafičku indistriju, energetska i telekomunikaciona postojenja, agregate, kompresore, ventilacione sisteme, vakuum pumpe, usisivače, komore za plastifikaciju i…