Rashladni sušači komprimovanog vazduha

Sušač radi na principu prisilnog hlađenja vazduha pomoću rashladnog uređaja usled čega se izdvaja kondenzat iz vazduha Rashladni sušači služe za sušenje komprimovanog vazduha, odnosno za izdvajanje tečne faze iz njega. Tečna faza u komprimovanom vazduhu može da se odrazi na kvalitet rada, koroziju cevi i opreme, te se samim tim smanjuje efikasnost u radu…

Generatori azota

MIDIGAS generatori N2 MIDIGAS je generator azota utemeljen na PSA (Pressure swing adsorption) tehnologiji, odlikuje ga visoka pouzdanost i trenutna isporuka azota na zahtev potrošača. Ovaj uređaj je najisplativiji za srednje i manje potrošnje azota, isporučuje azot protoka od 0,55 do 81 m3/h , čistoće od 10 ppm do 5 % udela zaostalog kiseonika. NITROSource…

Filteri za komprimovani vazduh

Krute čestice, voda i ulje najčešći su zagađivači komprimovanog vazduha prema čijem se udelu komprimovani vazduh može klasifikovati. Norma ISO 8573 je dio ISO sistema normi koje predstavljaju klasifikaciju čistoće komprimovanog vazduha s obzirom na najčešće nečistoće Uklanjanje nečistoća vrši se pomoću filtera različite namene i gradacije. Parker-Domnick Hunter OIL-X EVOLUTION su filteri visoke efikasnosti,…

Adsorpcioni sušači

Sušač radi na principu fizičke adsorpcije, isušivanjem zraka u dve kolone. Koriste se za isušivanje vazduha s veoma malim udelom vlage, isušuju vazduh do temperature tačke rose – 70 °C. Vzduh na izlazu iz sušača visokog je kvaliteta i zadovoljava sve zaheve ISO 8573-1 standarda. Adsorpcioni sušači se koriste u aplikacijama u kojima je neophodno…

Sanitarna filterska kućišta

NazivMaterijalTipične aplikacijeKarakteristike Sanitarna Filterska kućišta Nerđajući čelik 304 ili 316 AISITečnost za sanitarnu upotrebu Sterilna filtracija tečnosti za potrebe farmaceutske i prehrambene industrije Mikrofltracija vina pre punilice Filtracija piva kao trap filter posle DE filtera Pogodno za SIP i CIP.Sanitarna izvedba omogućava uspešno pranje svih površina filterskog kućišta, ne postoji mogućnost stvaranja „džepova“ u kojima…

Kućišta za gas

NazivMaterijalTipične aplikacijeKarakteristike Filterska kućišta za gasNerđajući čelik 304 ili 316 AISIFarmaceutska industrija Prehrambena industrija Ostale industrijeMogućnost izrade kućišta za jednu ili više (32) patrona od 10” do 40” Dizajnirana za filtraciju gasa sa kondenzacionom komorom. Veliki protok uz mali pad pritiska

Kućišta za filter vreće

NazivMaterijalTipične aplikacijeKarakteristike Filterska kućišta za filter vrećeNerđajući čelik 304 ili 316 AISIPremazi Rastvarači Voda u industrijskoj primeni Hemikalije Prehrambena industrija uključujući vino, pivo. Farmaceutska industrija (procesne tečnosti)Svo zavarivanje je odrađeno u kontrolisanom okruženju pomoću odgovarajućih robota Potpuno zaptivanje unutrašnjeg prstena Jednostavno održavanje(Pranje) i zamena filter vreća

Industrijska filterska kućišta

NazivMaterijalTipične aplikacijeKarakteristike Indusrijska Filterska kućišta Nerđajući čelikVoda u svim industrijskim aplikacijamaMaksimalan pritisak 10 bara Pogodna za CIP 304 ili 316 AISIFilracija procesnih hemikalija koje su kompatabilne sa nerđajućim čelikomPovršine mehanički polirane Mogućnost postavke različitih filterskih elemenata sa različitiim priključcima Predfiltracija u Prehrambenoj industriji.Dizajn prilagodljiv potrebama korisnika Hidraulički test i završni pregled pre isporuke. Raspoloživ i…

Filterska kućišta za paru

NazivMaterijalTipične aplikacijeKarakteristike Kućišta za vodenu paruNerđajući čelikKućišta za filtraciju vodene pareSpecijalno dizajnirana da maksimiziraju protoke i minimiziraju pad pritiska 304 ili 316 AISIFarmaceutska industrijaVeliki broj opcija priključaka Prhrambena industrijaVeliki izbor opcija dovoda i odvoda Ostale industrije