Mini pivare

Mini(Craft)-pivara je postrojenje koje proizvodi pivo, a koje se obično prodaje u ugostiteljskom objektu, odnosno restoranu u kom se nalazi. Alternativno tome su male pivare u kojima se pivo proizvodi pa se distribuira kupcima punjeno u burad ili staklene boce. Mini-pivara zove se zbog kapaciteta i specifičnog načina proizvodnje piva  u odnosu na klasičnu –industrijsku…