Voda je ključni deo mnogih procesa u proizvodnji hrane i pića. Voda se može tretirati korišćenjem bilo čega od filtera za bistrenje koji uklanjaju samo vidljive čestice do filtera za sterilizaciju.

Filtriranje čestica i sistemska predfiltracija

Uklanjanje sedimenata i drugih suspendovanih čestica je od presudne važnosti za čisto delovanje bilo kog sistema. Čak i voda koja se koristi za nošenje sirovog voća i povrća za preradu trebalo bi se filtrirati kako bi se uklonio sediment i izbeglo oštećenje cevovoda ili nanošenje vidljivih čestica na proizvode. Naravno, uklanjanje sedimenta i sitnih čestica ključan je korak za efikasan i ekonomičan rad bilo kog filtracionog  sistema za prečišćavanje vode. Izvodi se pomoću dubinske filtracije. Filtriranje čestica i procesi predfiltracije čuvaju performanse sistema i mogu smanjiti operativne troškove.

Trap Filtracija

Mnogi sistemi za prečišćavanje vode uključuju vodu koja prolazi kroz omekšivač vode ili sistem za dejonizaciju . Ovi sistemi su zasnovani na specijalno napravljenim smolama. Smola se može vremenom raspasti i čestice mogu napustiti  posude, tako da se filteri koriste za zarobljavanje tih čestica i sprečavanje kontaminacije nizvodnih procesa. Opet, dubinska filtracija  se najčešće koristi za ovu funkciju.

Kontrola bakterija

Ovi filteri se mogu koristiti za smanjenje bioburda, za sterilizaciju ili za uklanjanje ultrafinih čestica. Membranski filteri sa porama veličine 0.65mm ili 0.45mm obično se biraju za ove primene.

Sterilizacija

Sterilizacioni filteri se koriste kao osiguranje od kontaminacije procesa bakterijama iz procesne vode. Ovaj poslednji korak filtriranja procesne vode služi da se mikroorganizmi koji su eventualno ušli u sistem potpuno uklone kao i da se zaštiti kvalitet i bezbednost vaših procesa i proizvoda.

Tank Vent Filtracija

Nakon prečišćavanja, voda se može čuvati u sistemu rezervoara kako bi se obezbedilo adekvatno snabdevanje tokom perioda maksimalne potrošnje. Filtracija deluje kao kritični korak kontrole za zaštitu vaše vode od čestica i / ili bakterijske kontaminacije iz okoline oko rezervoara. Hidrofobni filteri se koriste za blokiranje čestica u rasponu veličine od vidljive prašine do mikro čestica od 0,03 mikrona.

Postoji veliki broj bakterija i plesni koje bi mogle da uđu u proces, ali se sve mogu ukloniti neposredno pre pakovanja pomoću membranskih filtera. Mikrorganizmi mogu ući u flašu iz dva pravca. Sama voda može nositi mikroorganizme. Čak i izvorska voda iz podzemnog izvora ima neke bakterije. Flaše takođe mogu doneti mikroorganizme iz okoline ili iz vode koja ih pere i ispira.

Uklanjanje bakterija iz bilo kojeg proizvoda poboljšava kvalitet proizvoda i produžava rok trajanja. Membranski filteri za sterilizaciju se  koriste za kontrolu ili uklanjanje tih mikroorganizama.

Kontrola bakterija

Kontrola nivoa mikroorganizama u sistemu nije isto što i uklanjanje svih njih.  Kontrola broja mikroorganizama, vrši se pomoću filtera sličnih onima koji se koriste za sterilizaciju, ali zahtevi za performansama nisu toliko strogi. Smanjivanje bioburda u sistemu održava sistem čistijom, što olakšava čišćenje i dezinfekciju, a što je najvažnije u većini sistema štiti skupe filtere za sterilizaciju od prekomernog opterećenja koji će skratiti njihov život.

Izbor filtera koji se koriste za smanjenje bioburda zasniva se na vrsti i broju bakterija koje će verovatno biti pronađene u sistemu. Generalno, mikroorganizmi (vrste Aliciclobacillus, Bacillus species, Criptosporidium, coliforms i drugi) su primarni ciljevi za uklanjanje. Međutim, potrebno je uzeti u obzir i mikroorganizme koji su endemički lokacijama objekta. U zavisnosti od veličine organizama i prirode proizvoda, mogu se koristiti membranski filteri sa poroznošću od 1.2μm do 0.45μm.

Sterilizacija

Sterilizacioni filteri predstavljaju poslednji korak u procesu pakovanja pića. Ovaj proces je kritičan za kvalitet finalnog proizvoda i rok trajanja. Za proizvodnju napitaka, filteri moraju ukloniti mikroorganizme koji mogu negativno uticati na životni vek trajanja i sigurnost proizvoda, uz očuvanje ukusa i karaktera vina, piva, sokova, bezalkoholnog pića ili flaširane vode.

Sterilna filtracija proizvoda je definisana kao uklanjanje svih bakterija iz fluida. Za filtere za koje se tvrdi da sterilišu moraju se dostaviti dokazi da mogu ukloniti mikroorganizme veličine onih koji su ciljani u korisnikovom sistemu. Farmaceutska industrija prihvatila je uspešno uklanjanje surogatnih mikroorganizama određenim filter membranama kao dokaz da filter može ukloniti mikroorganizme slične veličine. Mikroorganizmi se definišu za svaku veličinu pore.